СЕРВІС-ГРУП

Загальне законодавтво

Законодавство з постачання електричної енергії

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про електроенергетику (закон втратив чинність частково.) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%E2%F0
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про ринок електричної енергії http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19/print1475741107613080
 • ЗАКОН УКРАЇНИ«Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-19
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 14.03.2018 №307 “Правила ринку” http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 14.03.2018 №308 Про затвервердження Правил ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку” http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 14.03.2018 №309 “Про затвердження Кодексу системи передачі” http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 14.03.2018 №310 “Про затвердження Кодексу систем розподілу” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 14.03.2018 №311 “Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії ” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18
 • ПОСТАНОВА НКРЕКП від 14.03.2018 №312 “Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18
 • Закон України «Про звернення громадян» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
 • Закон України «Про публічні закупівлі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
 • Постанова НКРЕКП від 28.12.2018 року № 2118  «Про затвердження Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на  ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2118874-18#Text
 • Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 року № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#Text
 • Постанова НКРЕКП від 10.12.2019 №2668 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК «Укренерго» на 2020 рік» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2668874-19#Text
 • Постанова НКРЕКП від 11.07.2020 №1329 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2020 року №2668» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1329874-20#Text
 • Постанова НКРЕКП від 04.11.2020 №1998 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року №2668» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1998874-20#Text
 • Постанова НКРЕКП від 09.12.2020 №2353 “Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2021 рік” https://www.nerc.gov.ua/?id=57072
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98#Text
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06#Text
 • ПОСТАНОВА від 12.06.2018  № 375 Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#top

Установчі документи

СЕРВІС-ГРУП - 2020