СЕРВІС-ГРУП

Загальне законодавство

Законодавство з постачання природного газу

 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19#Text
 • Закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3533-17#Text
 • Закон України про ринок природного газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text
 • Кодекс газорозподільних систем https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#Text
 • Кодекс газотранспортної системи https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#Text
 • Постанова КМУ Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/17-2020-%D0%BF#Text
 • Постанова Про визначення ставки внеску на регулювання https://www.nerc.gov.ua/?id=31886
 • Постанова КМУ Про затвердження розміру страхового запасу природного газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/35-2019-%D0%BF#Text
 • Постанова Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП. https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=37570
 • Постанова НКРЕКП Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0201874-17#Text
 • Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років. https://www.nerc.gov.ua/?id=30366
 • Постанова НКРЕКП Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу https://www.nerc.gov.ua/?id=27699
 • Наказ міністерства енергетики та вугільної промисловості Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1489-15#Text
 • Правила постачання природного газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text
 • Права та обов’язки споживача природного газу https://www.nerc.gov.ua/?id=18966
 • Права та обов’язки постачальника природного газу https://www.nerc.gov.ua/?id=18954

Порядок зміни постачальника

 1. Кожен споживач (у тому числі побутовий споживач) має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цими Правилами. Зміні постачальника має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.
 2. Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв’язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів).
 3. Кожен споживач, який має намір змінити постачальника, повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником (або укласти з ним графік реструктуризації заборгованості за природний газ, якого має дотримуватись) та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до пункту 5 цього розділу.
 4. Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником, але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником. Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього періоду у споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), або споживач не буде дотримуватись узгодженого графіка погашення заборгованості із попереднім постачальником, останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені цими Правилами, щодо припинення постачання природного газу споживачу-боржнику, у тому числі через Оператора ГРМ.
 5. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з газової доби, з якої споживач включений до Реєстру споживачів нового постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи. 6. Зміна постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється в порядку, визначеному главою 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, та з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни постачальника протягом періоду, який не перевищує 21 день з моменту ініціювання споживачем (чи за дорученням споживача його постачальником) зміни постачальника.
СЕРВІС-ГРУП - 2020