СЕРВІС-ГРУП

Якісні характеристики товарів

Паспорти фізико-хімічних показників природного газу по областях України
http://utg.ua/utg/business-info/yakst-gazu.html

СПОСІБ ОПЛАТИ ЗА СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Оплата кінцевого споживача за природний газ здійснюється у безготівковій формі шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Сервіс групп ЛТД». Датою оплати рахунка
(здійснення розрахунку) є дата, на яку були зараховані кошти на рахунок ТОВ «Сервіс групп
ЛТД».

УМОВИ ОПЛАТИ ЗА СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Розрахунки споживача за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору постачання природного газу.

ТОВ «Сервіс групп ЛТД» постачає природний газ кінцевим споживачам на умовах: як попередньої оплати в розмірі 100% вартості газу обсяг якого вказано в заявці споживача так і, за загальний місячний обсяг фактично спожитого газу Споживачем. В окремих випадках існує
можливість розробки іншого графіку оплати за результатами індивідуальних перемовин.

НЕДОПЛАТА ТА ПЕРЕПЛАТА ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ

У випадку недоплати вартості природного газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок відповідно до умов договору постачання природного газу.

У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу.

ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ

У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про
реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення
існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов’язань за договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи не оплати
поточних платежів постачальник має право у порядку, визначеному цим розділом та договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об’єкт
споживача до повного погашення заборгованості.

Вирішення спорів.

У разі виникнення суперечок або розбіжностей, які можуть виникнути відносно тлумачення і застосування Договору постачання природного газу або у зв’язку з ним, або інші спори, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем вирішуватимуться шляхом
листування, проведення переговорів і консультацій.

У разі неможливості досягнення згоди Сторін шляхом листування або в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення суперечки до Регулятора (НКРЭКП) або його територіального підрозділу і / або передати суперечку до господарських судів України.

Врегулювання суперечок Регулятором (НКРЭКП) або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятора (НКРЭКП) порядку. Звернення до Регулятора (НКРЭКП) або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на
вирішення суперечки в судовому порядку.

Особа відповідальна за вирішення спорів:
Рождественська Наталія Михайлівна +38 (066) 883 71 83
Електронна пошта: sgroup-ltd@ukr.net
Режим роботи: Пн- Пт з 09:00 по 18:00
Перерва з 13:00 по 14:00

СЕРВІС-ГРУП - 2020